Englanninkielisen opetuksen puolesta.

ESPOON ENGLANNINKIELISEN OPETUKSEN TUKIRYHMÄ

EETU

 

Mikä EETU on?

Päivitetty 13.3.2009

 

EETU on Espoossa toimiva vanhempien, opettajien ja oppilaiden muodostama yhteistyöryhmä, joka perustettiin vuonna 1999. Sen tavoitteena on edistää ja tukea englanninkielellä tapahtuvaa opetusta.

Opetusmuotoja on kaksi: kielikylpymenetelmää toteuttava kaksikielinen opetus ja yksinomaan englanninkielellä tapahtuva vieraskielinen opetus.

Ryhmään kuuluu aktiivisia opettaja– ja vanhempainjäseniä päiväkodeista, ala– ja yläkouluista sekä lukioista. EETU:n tavoitteena on, että englanninkielistä opetusta suunnittellaan ja toteutetaan Espoossa pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti.

 Mitä EETU tekee ?

· Pitää aktiivisesti yhteyttä espoolaisiin päättäjiin.

· Tukee englanninkielisen opetuksen pitkäjänteistä suunnittelua ja toteutusta Espoossa.

· Tarjoaa yhteistyötä opettajille, vanhemmille ja päättäjille.

· Kerää tietoa ja välittää tietoa kaksikielistä ja vieraskielistä opetusta koskevista asioista: kouluista, opetuksesta, opettajaresursseista, tilojen käytöstä ja rakentamisesta, havaituista ongelmista ym.

EETU

Espoon englanninkielisen opetuksen tukiryhmä